Taisyklės

 Lankymosi taisyklės

Zoopark pasilieka teisę ir savo nuožiūra skiria gyvūnams pertraukėles esant dideliam lankytojų srautui. Gyvūnų poilsio metu, žmonės į aptvarus neįleidžiami.

Susipažinkite su Zoopark taisyklėmis, kurių rekomenduojame laikytis:

 1. Prieš apsilankymą Zoopark nusiplaukite rankas arba pasinaudokite dezinfekatoriumi, esančiu prie įėjimo.
 2. Vaikams iki 9 metų apsilankymas Zoopark galimas tik su tėveliais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis.
 3. Už nepilnamečių grupės ir vaikų saugumą ir taisyklių laikymąsi atsako lydintis asmuo.
 4. Dezinfekuokite batų patus ant dezinfekcinio kilimėlio kurį rasite prie įėjimo.
 5. Lankydamiesi Zoopark viršutinius drabužius palikite rūbinėje.
 6. Zoopark darbuotojai turi teisę neįleisti asmenų į Zoopark jei:
  • asmuo nesutinka laikytis ir nesupranta taisyklių;
  • asmens elgesys gali sutrikdyti Zoopark tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui ir sveikatai, higieninei Zoopark būklei, turtui ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtinoms elgesio normoms;
  • asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų.
 7. Nepalikite asmeninių daiktų be priežiūros.
 8. Aštrius ir pavojingus daiktus, maisto produktus palikite namuose.
 9. Nesiveskite į Zoopark savo gyvūnų.
 10. Prižiūrėkite mažus vaikus.
 11. Nerekomenduojama lankytis asmenims, turintiems alergiją gyvūnams.
 12. Įeiti į gyvūnų narvus ir aptvarus galima tik kartu su Zoopark prižiūrėtoju arba gavus jo sutikimą.
 13. Imti gyvūnus ant rankų yra draudžiama.
 14. Nepriartinkite veido per arti gyvūno, neerzinkite ir negąsdinkite gyvūnų – tai gali būti pavojinga tiek jums, tiek gyvūnui.
 15. Nesiremkite į narvus ir aptvarus.
 16. Nebėgiokite, nekelkite triukšmo.
 17. Nežadinkite miegančių gyvūnų, netrukdykite jiems valgyti.
 18. Po apsilankymo rekomenduojame nusiplauti rankas.
 19. Zooparko prižiūrėtojo leidimas bendrauti su gyvūnu negarantuoja taikaus gyvūno elgesio, tad bet kokiu atveju patys priimkite sprendimą, kontaktuoti ar ne su gyvūnu.
 20. Asmuo, pradėjęs betarpiškai bendrauti su gyvūnu, laikomas perėmęs jo kontrolę ir valdymą, todėl pats prisiima visas rizikas dėl galimų gyvūno veiksmų, kuriais asmeniui ar jo atstovaujamiems ir prižiūrimiems nepilnamečiams bus padaryta kokia nors žala.
 21. Prisiminkite, kad net pats mieliausias ir draugiškiausias gyvūnas turi nagus ir aštrius dantis.
 22. Informuojame, kad Zooparko teritorija fotografuojama ir filmuojama be atskiro įspėjimo. Ši garso ir vaizdo medžiaga gali būti naudojama marketingo tikslais.
 23. Pasirašydami Jūs sutinkate, kad nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi lankymosi Zooparke tikslais. Jūsų duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims.
 24. Informuojame, kad nesilaikant taisyklių, VšĮ Zoopark.lt neatsako už pasekmes. Vaikams nesilaikant taisyklių visa atsakomybė tenka juos lydintiems asmenims. Zooparkas nėra atsakingas už žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuri kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, asmens neatsargaus ar pavojingo elgesio.
 25. Valandos, kuriomis prižiūrėtojai maitina Zoopark gyventojus, o lankytojai turi galimybę tai stebėti:
  • Surikatos – 11, 15, 19 val. maitinamos tarakonais, mėsa, vabalais, kirminais.
  • Šiksnosparniai – ryte ir vakare maitinami daržovėmis ir vaisiais.
  • Ožkytės – ryte ir vakare maitinamos kombinuotu pašaru.

  Viso Zoopark darbo laiko metu galima įsigyti maistelio, skirto avims, ožkoms, papūgoms loriketoms, jūrų kiaulytėms, triušiukams, šikšnosparniams*.

  *Gyvūnai maitinami atsižvelgiant i rūšies racionus. Maistelių kiekis ribojamas pagal gyvūnų aktyvumą.

DĖMESIO:

 1. Maitinti gyvūnus galima tik Zoopark įsigytu maistu ir gavus prižiūrėtojo leidimą.
 2. Nekiškite pirštų pro aptvaro tinklą.
 3. Fotografuodami ar filmuodami nenaudokite blykstės.