Apsilankymo „Zoopark“ taisyklės

Mieli „Zoopark“ lankytojai,

darome viską, kad Jūsų diena būtų nepamirštama. Linkime neišdildomų įspūdžių ir atradimų!
Siekdami sukurti kuo palankesnes sąlygas zoologijos sodo gyventojams ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymas būtų kuo malonesnis, prašome Jūsų susipažinti su „Zoopark“ lankytojų taisyklėmis.

Įsigydami lankytojo bilietą ir įeidami į „Zooparką“, patvirtinate, jog sutinkate šių taisyklių laikytis.

 1. Zoopark lankymas leidžiamas tik parko darbo valandomis, nurodytomis prie įėjimo, turint galiojantį bilietą. Bilietas suteikia teisę lankytis „Zoopark“ teritorijoje tik lankytojams skirtose zonose. Bilietas turi būti atidžiai saugomas viso vizito metu. „Zoopark“ pasilieka teisę uždaryti dalį parko dėl atnaujinimo, valymo darbų, dėl padidėjusių spūsčių, kuomet lankytojų saugumui kyla pavojus ar dėl kitų svarbių priežasčių. Tokiu atveju išimtys netaikomos ir pinigai už lankytojo bilietą nėra grąžinami.
 2. Vaikams iki 9 metų apsilankymas „Zooparke“ galimas tik su tėveliais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Už vaikų iki 9 metų saugumą šių taisyklių laikymąsi atsako lydintis pilnametis asmuo. Vaikai iki 10 metų be lydinčiojo asmens neįleidžiami, nebent tėvai (globėjai) užpildė raštišką sutikimą prie kasos.
 3. Apsilankymo „Zooparke“ metu papūgų ir šikšnosparnių kambariuose avėkite bachilus, kuriuos Jums išduos Zooparke. „Zoopark“ prašo dėvėti tinkamus drabužius: be kabančių elementų kuriuos gali pagriebti gyvūnai. Zooparkas pasilieka teisę neįleisti lankytojų dėl netinkamos aprangos, jeigu tai gali trikdyti kitus lankytojus, neatitinka higienos (aitrus kvapas, nešvarūs drabužiai).
 4. Apsilankymo metu paisykite darbuotojų nurodymų.
 5. Jei apsilankymo metu pastebėjote, jog gyvūnas jaučiasi prastai, elgiasi neįprastai, praneškite darbuotojams.
 6. „Zoopark“ teritorijoje nerūkykite. Ši taisyklė taikoma ir elektroninėms cigaretėms.
 7. Nepalikite asmeninių daiktų be priežiūros. Už asmeninių daiktų saugumą atsako lankytojas.
 8. Į „Zooparką“ nesineškite aštrių ir pavojingų daiktų. Parko teritorijoje leidžiama vartoti tik vietoje įsigytus maisto produktus.
 9. Garso įrangos naudojimas „Zooparke“ nepageidaujamas dėl keliamų nepatogumų gyvūnams ir kitiems parko lankytojams.
 10. Lankytojai su dviračiais, paspirtukais, riedlentėmis, riedučiais ar kitomis panašiomis priemonėmis neįleidžiami, išskyrus vaikiškus bei neįgaliųjų vežimėlius.
 11. Į „ Zooparką“ negalima vestis ar neštis jokių gyvūnų.
 12. Neglostykite ir neimkite ant rankų gyvūnų.
 13. Nepriartinkite veido per arti gyvūno, neerzinkite ir negąsdinkite gyvūnų – tai gali būti pavojinga tiek jums, tiek gyvūnams.
 14. Nesiremkite į narvus ir aptvarus, nelieskite terariumų, nebaksnokite.
 15. Nebėgiokite, nekelkite triukšmo.
 16. Nežadinkite miegančių gyvūnų, netrukdykite jiems valgyti, neerzinkite.
 17. Nemėtykite jokių daiktų į gyvūnus ar jų aptvarus.
 18. Nesineškite balionų, kamuolių ar kitų daiktų, kurie gali sužaloti ar išgąsdinti gyvūnus.
 19. Zooparko darbuotojai turi teisę neileisti asmenų į Zooparką jei:
  • asmuo nesutinka laikytis ar nesupranta taisyklių;
  • asmens elgesys gali sutrikdyti „Zooparko“ tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui ir sveikatai, higieninei „Zooparko“ būklei, turtui ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtinoms elgesio normoms;
  • asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų;
  • asmuo turi su savimi ginklą ar kitų pavojingų medžiagų, daiktų;
  • asmuo yra jaunesnis negu 10 metų ir atvyko be lydinčio asmens. Dėl minėtų priežasčių neįleidus lankytojo ar jį pašalinus iš „Zooparko“, išlaidos nėra kompensuojamos.
 20. Nerekomenduojama lankytis asmenims, turintiems alergiją gyvūnams.
 21. Gyvūnai gali turėti bakterijų, pavojingų lankytojams, nėščiųjų vaisiui, todėl patariame atsižvelgti į tai. Ypatingai prašome vengti kontakto su gyvūnų maistu, šienu, išmatomis.
 22. Lankydamiesi Zooparke esate atsakingi už savo saugumą ir prisiimate tam tikrą riziką. Turėtumėte vaikščioti tik tam skirtais keliais. Neturėtumėte lipti per užtvarus, vaikščioti personalui skirtose zonose. Įeiti į gyvūnų aptvarus galima tik kartu su Zooparko prižiūrėtoju arba gavus jo sutikimą. Zooparkas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią patirtą žalą, išskyrus atvejus, kai žala yra tiesioginis tyčinių „Zooparko“ darbuotojų veiksmų ar neatsargumo rezultatas.
 23. Jeigu apsilankymo metu susidūrėte su nesaugiomis situacijomis ar patyrėte žalą ne dėl savo kaltės, turėtumėte tuoj pat informuoti zoologijos sodo administraciją. VŠĮ „Zoopark.Lt“ neprisiima atsakomybės, jeigu pretenzija pateikiama išvykus iš parko. Jeigu apsilankymo metu netyčia padarysite žalą, prašome apie tai informuoti darbuotojus prieš išvykstant iš zoologijos sodo.
 24. Po apsilankymo rekomenduojame nusiplauti rankas.
 25. Prisiminkite, kad net pats mieliausias ir draugiškiausias gyvūnas turi nagus ir aštrius dantis.
 26. Informuojame, kad „Zooparko“ teritorija fotografuojama ir filmuojama be atskiro įspėjimo. Ši garso ir vaizdo medžiaga gali būti naudojama marketingo tikslais. Už nuotraukų, vaizdo įrašų publikavimą ar naudojimą, lankytojams nėra mokamos jokios išmokos. Jeigu nenorite būti fotografuojami ar filmuojami, rekomenduojame vengti vietų, kuriose matote dirbančius fotografus ar filmavimo grupę.
  Fotografuoti ir filmuoti Zoopark teritorijoje leidžiama tik su sąlyga, jog ši medžiaga bus naudojama asmeniniam naudojimui. Fotografuojant ar filmuojant neturi būti sudaroma nepatogumų kitiems parko lankytojams, darbuotojams ar gyvūnams. Fotografuoti leidžiama nenaudojant blykstės. Šis leidimas nesuteikia teisės minėtiems tikslams naudoti dronus. Fotografuoti ar filmuoti komerciniais tikslais leidžiama tik su raštišku „Zoopark“ sutikimu.
 27. “Zooparko“ teritorija stebima vaizdo stebėjimo kameromis, siekiant užtikrinti lankytojų bei gyvūnų saugumą.
 28. Informuojame, kad nesilaikant taisyklių, VŠĮ „Zoopark.lt“ neatsako už pasėkmes. Vaikams nesilaikant taisyklių visa atsakomybė tenka juos lydintiems asmenims. „Zoopark“ nėra atsakingas už žalą, kuri buvo padaryta dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, asmens neatsargaus ar pavojingo elgesio. VŠĮ „Zoopark.Lt“ neatsako dėl žalos, kilusios esant nenumatytoms aplinkybėms (Force majeure).
Scroll Up